Call smarter - Grow faster

Home AE Template Tích hợp
CRM, Helpdesk, POS, SMS Marketing, Web
Nghe gọi ngay trên chính phần mềm quản lý khách hàng của bạn
Đội ngũ có đủ thông tin về khách hàng trước khi trò chuyện (tên, lịch sử mua hàng, người phụ trách, ghi chú)
Quy trình làm việc liền mạch