CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Lắng nghe khách hàng nói gì về trải nghiệm của họ khi đồng hành cùng Gcalls


Đăng ký tư vấn

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">KTDC Business Skills</span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">English, Business Skills, Corporate Training</span>

KTDC Business Skills
English, Business Skills, Corporate Training


Nắm bắt thông tin khách hàng giúp KTDC Business Skills tư vấn chuyên nghiệp hơn.

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">OFÉLIA</span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">Cosmetics, E-Commerce</span>

OFÉLIA
Cosmetics, E-Commerce


Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng và hiệu suất xử lý đơn hàng.

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">EBIV</span></span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">Review Platform, eBrand Index, Education</span>

EBIV
Review Platform, eBrand Index, Education


Hiệu suất tư vấn qua điện thoại của đội ngũ tăng 30% – 50% với giải pháp của Gcalls.

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">Việc Có</span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">Labor Service Platform, Short-term Jobs</span>

Việc Có
Labor Service Platform, Short-term Jobs


Giải pháp của Gcalls giúp Viec.co kết nối với các ứng viên và doanh nghiệp nhanh chóng dễ dàng hơn.