Khi một công ty có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực mới cho các Bộ phận Dịch vụ khách hàng, Hỗ trợ khách hàng & Khách hàng thành công, các nhà quản lý sẽ luôn có những tiêu chuẩn khác nhau về ứng viên để làm thang đo đánh giá trong quá trình phỏng vấn và xem xét ứng viên đó có phù hợp với công ty hay không. Với tính chất công việc là tương tác trực tiếp với khách hàng, chắc hẳn bạn sẽ muốn tìm kiếm các ứng viên có khả năng giao tiếp và tư duy phản biện tốt, cũng như có sự đồng cảm và lắng nghe khách hàng một cách tích cực. 

Do đó việc tuyển dụng nhân viên phù hợp cho các bộ phận này là cực kỳ quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến thành công cũng như sự phát triển mạnh mẽ về lâu dài của thương hiệu và tổ chức của bạn. Vậy làm thế nào để tuyển dụng được nguồn lực phù hợp nhất cho các bộ phận này? Ngoài các yêu cầu về kiến thức chuyên môn, bây giờ, những gì bạn cần làm là đưa ra những câu hỏi phù hợp để đánh giá xem liệu ứng viên của bạn có thực sự phù hợp với vị trí này hay không.

Khi bạn hoàn thành ebook này bạn sẽ:

Cùng tìm hiểu Dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực đào tạo cùng Gcalls nhé