Contact now for advice, Call: (+84) 8985 870 99

Email: sales@gcalls.co

Working hours: Mon - Sat 8:30 - 17:00

Nhiều năm trước, các tổ chức giáo dục thường không cần bận tâm về những thứ như dịch vụ khách hàng. Nhưng ngày nay, bức tranh toàn cảnh của ngành giáo dục đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù các công việc trong lĩnh vực giáo dục thường không được xem là phục vụ khách hàng, nhưng lại có rất nhiều điều chúng ta cần phải quan tâm khi nói về tầm quan trọng của những kỹ năng này khi tương tác với mọi người trong lĩnh vực giáo dục.

Trong cuốn Ebook này, chúng tôi sẽ đề cập đến các vấn đề xoay quanh lĩnh vực giáo dục, bao gồm dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực giáo dục là gì và tầm quan trọng, cũng như cách mà bạn có thể cải thiện dịch vụ khách hàng trong trường học.

When you complete this ebook you will:

Cùng tìm hiểu Dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực đào tạo cùng Gcalls nhé

(+84) 8985 870 99 (VN)

(+1) 2014739588 (US)

(+61) 485827088 (Australia)

Gcalls Joint Stock Company - Customer Service & Sales Call Center Solution

www.gcalls.co

- Office in Vietnam: Room i102, Building A, software technology park, VNU-HCM internal road, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc City

- Office in Singapore: 1B Trengganu Street, Singapore (058455)

- Phone Number: (+84) 8985 870 99

- Email Consulting: sales@gcalls.co

- Email Support: support@gcalls.co

Fanpage

en_USEnglish