Call Smarter.
Grow Faster
Call Smarter.
Grow Faster

Giải pháp nghe gọi tích hợp Gcalls nhằm quản lý tốt hơn, tương tác nhiều hơn, mang lại năng suất cao hơn cho doanh nghiệp.

Giải pháp nghe gọi tích hợp Gcalls nhằm quản lý tốt hơn, tương tác nhiều hơn, mang lại năng suất cao hơn cho doanh nghiệp.

Gcalls tích hợp Google Data Studio
Gcalls tích hợp Google Data Studio

Giải pháp nghe gọi tích hợp Gcalls nhằm quản lý tốt hơn, tương tác nhiều hơn, mang lại năng suất cao hơn cho doanh nghiệp.

Giải pháp nghe gọi tích hợp Gcalls nhằm quản lý tốt hơn, tương tác nhiều hơn, mang lại năng suất cao hơn cho doanh nghiệp.

Tích hợp
Gcalls tích hợp Zoho CRM

Gcalls tích hợp chức năng nghe gọi, nhắn tin SMS brandname và đồng bộ dữ liệu cuộc gọi ngay trên chính giao diện làm việc của Zoho CRM

Tích hợp
Gcalls tích hợp Kustomer

Gcalls – Kustomer là giải pháp tích hợp các chức năng tổng đài như Click-to-Call, Click-to-SMS với hệ thống quản hỗ trợ khách hàng vào một giao diện và đồng hộ hoá dữ liệu của hai hệ thống

Nhận ngay
10% doanh thu
Nhận ngay
10% doanh thu

Cùng Gcalls mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp toàn diện và đáng tin cậy

Cùng Gcalls mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp toàn diện và đáng tin cậy

Cover refferal
previous arrow
next arrow
Slider