Trang chủ
Call Smarter.
Grow Faster

Giải pháp nghe gọi tích hợp Gcalls nhằm quản lý tốt hơn, tương tác nhiều hơn, mang lại năng suất cao hơn cho doanh nghiệp.

Call Smarter.
Grow Faster

Giải pháp nghe gọi tích hợp Gcalls nhằm quản lý tốt hơn, tương tác nhiều hơn,
mang lại năng suất cao hơn cho doanh nghiệp.

Trang chủ
Google Data Studio
Gcalls tích hợp Google Data Studio
Gcalls tích hợp Google Data Studio

Giải pháp nghe gọi tích hợp Gcalls nhằm quản lý tốt hơn, tương tác nhiều hơn, mang lại năng suất cao hơn cho doanh nghiệp.

Giải pháp nghe gọi tích hợp Gcalls nhằm quản lý tốt hơn, tương tác nhiều hơn, mang lại năng suất cao hơn cho doanh nghiệp.

Google Data Studio
Salesforce
Tích hợp
Gcalls tích hợp CRM Salesforce

Gcalls tích hợp chức năng nghe gọi, nhắn tin SMS brandname và đồng bộ dữ liệu cuộc gọi ngay trên chính giao diện làm việc của CRM Salesforce

Salesforce
Finder
Nhận ngay
10% doanh thu
Nhận ngay
10% doanh thu

Cùng Gcalls mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp toàn diện và đáng tin cậy

Cùng Gcalls mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp toàn diện và đáng tin cậy

Cover refferal
Finder
previous arrow
next arrow