“Gcalls được tạo nên bởi một đội ngũ giàu nhiệt huyết và hoài bão, mong muốn xây dựng Gcalls trở thành một phần không thể thiếu trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp. ”

Gcalls Team

SỨ MỆNH

Giúp các doanh nghiệp tối ưu hiệu suất và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình

TẦM NHÌN

Kết nối với nhiều hệ thống thông tin nhất Đông Nam Á

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực - Sáng tạo Trách nhiệm - Cầu tiến - Đồng đội

TƯ DUY KINH DOANH

1

Sự thành công của khách hàng
(Customer Success)

Là mục tiêu lớn nhất và toàn bộ đội ngũ thuộc các phòng ban khác nhau đều hành động hướng đến mục tiêu này

2

Chủ động (Proactive)

Chủ động trong mọi bước và quy trình, đặc biệt là xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng chủ động, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình

3

Hành động dựa vào dữ liệu
(Data-driven)

Gcalls is a partner of reputable carriers. Helping businesses connect to all network operators in Vietnam and more than 70 other countries

 

Nguyễn Xuân Bằng

Chúng tôi đang và sẽ xây dựng Gcalls với văn hoá lấy sự thành công của khách hàng làm trung tâm. Dù khó khăn hay thử thách nào đang chờ, chúng tôi vẫn luôn làm việc với sự tử tế và cái tâm của mình.

Contact Gcalls for advice

en_USEnglish