Giải pháp Gcalls

Giải pháp Gcalls


Tăng 30 – 50% số lượng cuộc gọi một điện thoại viên có thể thực hiện mỗi ngày khi đội ngũ có thể gọi đi chỉ với một click, vừa trò chuyện vừa ghi chú ngay trong danh bạ và có thể xem lại dữ liệu tương tác bất cứ lúc nào.

Tăng 30 – 50% số lượng cuộc gọi một điện thoại viên có thể thực hiện mỗi ngày khi đội ngũ có thể gọi đi chỉ với một click, vừa trò chuyện vừa ghi chú ngay trong danh bạ và có thể xem lại dữ liệu tương tác bất cứ lúc nào.
Đăng ký tư vấn

Hiệu suất tăng 30 – 50%


Giải pháp Gcalls giúp số lượng cuộc gọi trong ngày của doanh nghiệp tăng lên từ 30 – 50%. Mọi hoạt động của điện thoại viên chỉ trên cùng một giao diện hoạt động, nên sẽ gia tăng hiệu sức làm việc của họ.

Hiệu suất tăng 30 - 50%

Rút ngắn thời gian cuộc gọi

Với việc chung một hệ thống, hiện thị thông tin cuộc gọi khi có cuộc gọi đến, nhân viên sẽ tiết kiệm thời gian tư vấn và nhu cầu của khách hàng. Nhanh chóng chốt đơn hàng thành công.
Nhanh chóng thực hiện nhiều thao tác cùng lúc

Trong lúc cuộc gọi diễn ra, nhân viên vừa nghe gọi, tư vấn khách hàng, vừa ghi chú, tạo nhắc nhở cuộc trò chuyện với khách.

Hiệu suất tăng 30 - 50%

Những tính năng khác


Nắm giữ mọi thông tin

Đọc thêm

Quy trình làm việc liền mạch

Đọc thêm

Tăng trưởng nhanh chóng

Read more
Bắt đầu xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng hiệu quả với giải pháp tổng đài Gcalls
Tìm hiểu giải pháp