Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Báo cáo thống kê

Video dưới đây hướng dẫn bạn cách xem thống kê và lịch sử cuộc gọi chi tiết theo từng nhân viên.

Nội dung tiếp theo: Thay đổi ngôn ngữ