Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Danh sách nhân viên và số máy nhánh

Người dùng sẽ nhanh chóng cập nhật liên tục tình trạng online, offline hay đang bận của toàn bộ nhân viên có trong cùng hệ thống; tiện lợi gọi nội bộ, chuyển tiếp tức thời cuộc gọi khi có nhu cầu. Xem video để hiểu thêm về tính năng thú vị này.

Nội dung tiếp theo: Ghi Chú