Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Ghi chú

Vào trang Thông tin chi tiết của khách hàng, bạn chọn ô Ghi chú:

Ghi chú 1

Sau đó, nhập nội dung cần thiết và chọn Lưu. Hệ thống sẽ hiển thị rõ chi tiết các thông tin như: Người tạo ghi chú, ngày giờ tạo ghi chú và nội dung.

Ghi chú 2

Nội dung tiếp theo: Nhắc nhở