Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Gọi nội bộ

Tương tự như gọi điện cho một số liên lạc bất kỳ, để gọi nội bộ, nhân viên chỉ cần quay số nhánh (được chỉ định sẵn ngay từ đầu khi admin cài đặt hệ thống) là đã có thể kết nối cuộc gọi miễn phí của nhân viên tương ứng với số nhánh đó:

Gọi nội bộ 1