Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Kiểm tra lịch sử cuộc gọi

Lịch sử tất cả các cuộc gọi đã từng tương tác với số máy nhánh của mỗi nhân viên được thể hiện ở khung bên phải màn hình.

Bạn có thể lọc cuộc gọi theo 3 loại: Cuộc gọi đi, cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ, để tiện theo dõi:

Kiểm tra lịch sử cuộc gọi 2