Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Phân tài khoản sử dụng cho nhân viên

Video dưới đây hướng dẫn thao tác phân tài khoản sử dụng cho các nhân viên