Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Tạo danh bạ nhanh khi nhận cuộc gọi từ một khách hàng chưa có trong cơ sở dữ liệu

Video dưới đây hướng dẫn bạn cách tạo danh bạ nhanh khi nhận cuộc gọi từ một khách hàng mới chưa có trong cơ sở dữ liệu.