Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Tạo thông tin liên lạc cho một khách hàng

Khi bạn gọi đi hoặc nhận cuộc gọi từ một số chưa được lưu danh bạ, ứng dụng tự động tạo danh bạ cho số điện thoại này và mặc định lấy số làm tên danh bạ, giúp bạn giảm rất nhiều thao tác. Bạn chỉ cần chỉnh sửa tên và bổ sung các thông tin khác nếu muốn.

Khi muốn tự thêm một thông tin liên lạc, bạn chọn biểu tượng dấu cộng trên ô tìm kiếm danh bạ ở góc trên bên trái màn hình:

Chọn mục “Tạo danh bạ mới”:

Tạo thông tin liên lạc cho một khách hàng 2

Một cửa sổ điền thông tin sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào ô tương ứng:

Tạo thông tin liên lạc cho một khách hàng 3

Lưu ý:

  • Có 2 trường bắt buộc phải có là: Tên, Số điện thoại
  • Số điện thoại chỉ bao gồm các chữ số, không chứa dấu cách và các ký tự đặc biệt khác ví dụ như: + ) ( .

Nếu bạn muốn thêm một thông tin liên lạc khác, chọn “Lưu và tiếp tục”. Nếu không, chọn “Lưu”.

Trang thông tin chi tiết liên lạc của mỗi khách hàng sẽ được hiển thị như sau. Đây cũng sẽ là nơi lưu trữ lịch sử tương tác của các hoạt động khác như: Ghi âm, ghi chú, nhắc nhở công việc.

Tạo thông tin liên lạc cho một khách hàng 4

Ngoài ra, trên phần Lịch sử cuộc gọi ở vùng bên phải giao diện, bạn có thể lưu một số điện thoại chưa có trong danh bạ liên lạc bằng cách rê chuột vào số điện thoại cần lưu, sau đó chọn biểu tượng dấu cộng và điền thông tin như hướng dẫn phía trên:

Tạo thông tin liên lạc cho một khách hàng 5