Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Thay đổi ngôn ngữ

Ở phía góc trên bên phải màn hình trang chính, bạn chọn biểu tượng lá cờ, sau đó đổi sang ngôn ngữ hiển thị mong muốn.

Thay đổi ngôn ngữ 1Nội dung tiếp theo: Phản hồi ý kiến