Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Thêm một tập danh bạ từ file có sẵn

Để hiểu rõ thêm một tập danh bạ từ file có sẵn trong ứng dụng Gcalls, hãy theo dõi video dưới đây