Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Thực hiện cuộc gọi

Cách 1: Chọn liên lạc cần gọi từ trên danh sách danh bạ khách hàng và nhấn vào biểu tượng Gọi:

Thực hiện cuộc gọi 1

Cách 2: Nhấn vào biểu tượng Gọi ngay trong Chi tiết liên lạc của mỗi khách hàng:

Thực hiện cuộc gọi 2

Cách 3: Nhấn vào biểu tượng Gọi ngay trên Lịch sử cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi 3

Cách 4: Chọn biểu tượng Bàn phím số góc phải bên dưới màn hình ứng dụng:

Thực hiện cuộc gọi 4

Bàn phím quay số liên lạc sẽ hiện ra, bạn có thể nhấn số trực tiếp từ bàn phím số trên màn hình, tự đánh số, hoặc sao chép/dán số, sau đó nhấn phím Gọi:

Thực hiện cuộc gọi 5

Nội dung tiếp theo: Tiếp nhận cuộc gọi