Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Truy cập và đăng nhập

Dành cho admin hệ thống: Đầu tiên, bạn truy cập vào địa chỉ: https://app.gcalls.co/ sau đó điền email của bạn để đăng ký tài khoản.

đăng nhập và truy cập Gcalls 1

Thư xác nhận đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email này. Bạn chọn xác nhận (confirm) để tạo mật khẩu.

Sau khi tạo mật khẩu, hệ thống sẽ thông báo bạn đã đăng ký thành công và tự động chuyển đến màn hình giao diện làm việc trên trang chính. Lúc này, hệ thống chưa có tài khoản để nhận và thực hiện cuộc gọithực hiện cuộc gọi .

đăng nhập và truy cập Gcalls 4

Lưu ý: Thao tác thực hiện trên chỉ dành cho admin quản lý hệ thống, các nhân viên trực tổng đài sẽ được admin mời vào hệ thống, theo hướng dẫn ở bước tiếp theo: Phân tài khoản sử dụng cho nhân viên.