Gcalls Tích Hợp PipeDrive

Gcalls Tích Hợp Chức Năng Nghe Gọi, Nhắn Tin SMS Brandname Và Đồng Bộ Dữ Liệu Cuộc Gọi Ngay Trên Chính Giao Diện Làm Việc Của CRM Pipedrive

Gcalls Tích Hợp PipeDrive

Pipedrive là một ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng, quản lý số liệu thống kê doanh số bán hàng, xác lập mục tiêu và qua đó tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Pipedrive cho phép bạn kiểm soát hiệu quả những vấn đề đang xảy ra trong mạng lưới khách hàng của mình cũng như tiến độ giao dịch một cách dễ dàng và nhanh chóng.

01

TỐI ƯU HOÁ PIPEDRIVE VỚI CHỨC NĂNG NGHE GỌI NGAY TRÊN GIAO DIỆN

組み合わせで Gcalls – Pipedrive、あなたのチームは単一のインターフェースで作業できます。顧客に電話する必要がある場合、スタッフは電話番号をクリックするだけで、別のデバイスやインターフェイスに切り替えることなく、通話がすぐに接続されます。着信があると、コンピュータのインターフェイスで作業しているかどうかに関係なく、コール ボックスに通知が表示されます。何よりも、いくつかの簡単な手順で、 Pipedrive あなたのはすぐに「共鳴する力」になる Gコール.

02

CLICK-TO-SMS TỪ PIPEDRIVE VỚI BRANDNAME

Với sự kết hợp ba bên là Gcalls – Pipedrive – đối tác SMS của Gcalls, ngoài chức năng Click-to-Call bên cạnh mỗi số điện thoại, bạn còn có thể Click-to-SMS để gửi tin nhắn SMS chăm sóc khách hàng với thương hiệu của chính công ty bạn thông qua việc tích hợp của Gcalls với các đối tác SMS. Và bạn có thể nhắn tin bất cứ lúc nào mình muốn, kể cả ngay khi đang trò chuyện, chỉ cần nhấp chuột vào biểu tượng SMS ở cạnh số điện thoại hay trên cửa sở hiển thị thông tin của Gcalls. Bạn cũng có thể chọn nội dung mẫu được soạn sẵn để tiết kiệm thời gian.

03

顧客を即座に把握

Khi khách hàng gọi đến, cửa sổ cùng thông tin quan trọng của khách hàng lập tức hiện lên để bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc trò chuyện. Đội ngũ của bạn có thể ngay lập tức truy cập trang thông tin chi tiết của khách hàng và trang đơn hàng mới nhất (Deal) trên Pipedrive chỉ với một click để xem lịch sử tương tác với khách hàng và hỗ trợ họ tốt hơn. Thông tin bao gồm: Họ tên, công ty (Organization), Hoạt động gần nhất (Activity), những ghi chú gần nhất (Note). Không gì làm khách hàng hài lòng hơn một dịch vụ luôn quan tâm và tôn trọng họ.

04

管理が簡単

すべての通話情報はインターフェイス上で発生します Pipedrive のアプリケーションにすべてリストされています Gコール một cách trực quan. Bạn có thể dễ dành lọc cuộc gọi mình cần: theo nhân viên, khách hàng, thời gian, trạng thái cuộc gọi, thời lượng…

Gcalls に連絡してアドバイスを求める

jaJapanese