Mọi người nghĩ: “텔레세일즈, đặc biệt là cold calling đã không còn hiệu quả!”. Tuy nhiên, những doanh nghiệp thành công nhất vẫn đang thực hiện công việc 텔레마케팅 vào năm 2021 và họ sẽ không dừng lại, cho dù họ là các công ty hàng đầu hay các công ty khởi nghiệp có tốc độ phát triển cao. Chỉ khi được thực hiện đúng, 텔레세일즈 mới trở thành một phương pháp có thể mang lại lợi nhuận cho công ty.

Sự gia tăng của xu hướng làm việc từ xa (work from home) ngày càng nhiều, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ra nhiều ảnh hưởng đến cả người mua và người bán. Tuy nhiên, các đội nhóm bán hàng có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới đang đạt được nhiều thành công to lớn trong việc thu hút khách hàng tiềm năng.

Tại sao đại dịch thực sự là một cơ hội và thời điểm tốt để thực hiện 텔레세일즈, cũng như tạo ra cơ các hội kinh doanh mới? Với Covid-19, các sự kiện trực tiếp đã bị hủy bỏ, khiến các nhóm bán hàng không có nguồn khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị (Marketing Qualified Lead – MQL) mà họ nhận được từ những người đã đến tham gia các chương trình của họ. Tuy nhiên, hạn ngạch vẫn phải được đáp ứng. Vì vậy, những khách hàng tiềm năng vẫn cần phải được liên hệ. Đây là lúc các nhân viên sales, đội ngũ 텔레세일즈 của công ty cần thực hiện cold calling, gửi cold email, và thực hiện những cách tiếp cận bán hàng khác để có thêm nhiều cuộc trò chuyện có ý nghĩa với khách hàng tiềm năng, thiết lập các cuộc họp và tạo ra doanh thu.

Làm cách nào để việc 전화로 판매 vẫn khả thi trong thời điểm hiện tại? Đây có còn là một cách hiệu quả để kết nối với người mua B2B trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện tại và tương lai không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều thông tin cần thiết, để giúp các đại diện bán hàng, các nhà quản lý bán hàng, đội ngũ 텔레세일즈 của doanh nghiệp thực hiện các cuộc gọi tiếp thị hiệu quả và đem đến sự thành công cho doanh nghiệp của mình trong tương lai.

이 eBook을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

Cùng tìm hiểu Dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực đào tạo cùng Gcalls nhé