Gcalls Tích Hợp Freshdesk

Gcalls – Freshdesk Là Giải Pháp Tích Hợp Các Chức Năng Tổng Đài Như Click-To-Call, Click-To-SMS Với Hệ Thống Quản Hỗ Trợ Khách Hàng Vào Một Giao Diện Và Đồng Hộ Hoá Dữ Liệu Của Hai Hệ Thống

Gcalls Tích Hợp Freshdesk

Freshdesk là một giải pháp hỗ trợ khách hàng, quản lý ticket dạng đám mây giúp các công ty cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng của mình một cách tiện lợi và chuyên nghiệp hơn.

01

TỐI ƯU HOÁ NGHE GỌI TRỰC TIẾP NGAY TRÊN GIAO DIỆN FRESHDESK

Khi đang xử lý yêu cầu từ khách hàng trên Freshdesk, nhân viên có thể thao tác dễ dàng để liên lạc với họ bằng cách bấm vào nút gọi bên cạnh mỗi số điện thoại hiển thị trên giao diện 프레시데스크. Đồng thời, khi có cuộc gọi đến, giải pháp tích hợp Gcalls và Freshdesk sẽ hiện call-box khi người dùng đang ở bất kì giao diện nào. Với tích hợp này 프레시데스크 của bạn sẽ được “cộng hưởng” sức mạnh từ 지콜.

02

CLICK-TO-SMS TỪ FRESHDESK

삼위일체의 조합으로 Gcalls – Freshdesk – đối tác SMS của Gcalls, 각 전화번호 옆에 있는 Click-to-Call 기능 외에도 Click-to-SMS를 통해 자신의 브랜드로 고객 관리 SMS를 보낼 수 있습니다. 고객 전화번호 옆에 있는 아이콘 SMS를 클릭하기만 하면 됩니다. 또한 미리 만들어진 템플릿 콘텐츠를 선택하여 시간을 절약할 수도 있습니다.

03

전화가 오면 즉시 고객을 알 수 있습니다.

Khi khách hàng gọi đến, cửa sổ cùng thông tin của khách hàng lập tức hiện lên. Nhờ thế, bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc trò chuyện và có thể ngay lập tức truy cập trang thông tin chi tiết của khách hàng và các ticket gần nhát chỉ với một CLICK.

Đặc biệt, bạn cũng có thể tạo ticket nhanh với số điện thoại gọi đến ngay trên cửa sổ thông tin này.

04

효율적인 통화 관리 및 데이터 동기화

각 통화는 프레시데스크 시스템에 모두 기록됩니다. 지콜, người quản lý sẽ dễ dàng quản lý cuộc gọi của đội ngũ. Admin có thể lọc cuộc gọi mình cần: theo nhân viên, thời gian, trạng thái cuộc gọi, thời lượng và đặc biệt là theo nhãn cuộc gọi bạn mong muốn.

조언을 구하려면 Gcalls에 문의하세요.

ko_KRKorean