“Gcalls được tạo nên bởi một đội ngũ giàu nhiệt huyết và hoài bão, mong muốn xây dựng Gcalls trở thành một phần không thể thiếu trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp. ”

Gcalls Team

SỨ MỆNH

Giúp các doanh nghiệp tối ưu hiệu suất và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình

TẦM NHÌN

Kết nối với nhiều hệ thống thông tin nhất Đông Nam Á

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực - Sáng tạo Trách nhiệm - Cầu tiến - Đồng đội

TƯ DUY KINH DOANH

1

Sự thành công của khách hàng
(Customer Success)

Là mục tiêu lớn nhất và toàn bộ đội ngũ thuộc các phòng ban khác nhau đều hành động hướng đến mục tiêu này

2

Chủ động (Proactive)

Chủ động trong mọi bước và quy trình, đặc biệt là xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng chủ động, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình

3

Hành động dựa vào dữ liệu
(Data-driven)

Gcalls는 평판이 좋은 이동통신사의 파트너입니다. 기업이 베트남 및 기타 70개 이상의 국가의 모든 네트워크 사업자와 연결하도록 지원

 

Nguyễn Xuân Bằng

Chúng tôi đang và sẽ xây dựng Gcalls với văn hoá lấy sự thành công của khách hàng làm trung tâm. Dù khó khăn hay thử thách nào đang chờ, chúng tôi vẫn luôn làm việc với sự tử tế và cái tâm của mình.

조언을 구하려면 Gcalls에 문의하세요.

ko_KRKorean