GCALLS PLUS
WEBPHONE


Phần mềm gọi Gcalls webphone trên trình duyệt web và quản lý hệ thống tổng đài thông minh

tư vấn giải pháp

LƯU TRỮ TẬP TRUNG 100% THÔNG TIN

Với giải pháp truyền thống, hơn 80% dữ liệu tương tác công ty bạn vốn có thể nắm giữ lại bị phân tán bởi các thiết bị và các cá nhân khác nhau. Với Gcalls, danh sách liên hệ và lịch sử tương tác được quản lý một cách tập trung và hiển thị trực quan để đội ngũ có thể truy cập bất cứ lúc nào.

Trong mỗi cuộc trò chuyện, biết rõ khách hàng là ai và lịch sử tương tác như thế nào là khởi đầu hoàn hảo để khiến họ trở thành khách hàng trung thành của mình.


TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Danh bạ thông minh (Smart Contact) / Notes / Reminders

<strong style="font-weight: normal; font-size: 33px; letter-spacing: normal;">LƯU TRỮ TẬP TRUNG 100% THÔNG TIN</strong>
<strong style="text-align: left; font-weight: normal; font-size: 35px; letter-spacing: normal;">QUẢN LÝ MỌI THỨ TỪ A ĐẾN Z</strong>

QUẢN LÝ MỌI THỨ TỪ A ĐẾN Z

Doanh nghiệp có thể quản lý tập trung tất cả cuộc gọi đến và đi từ đầu số công ty với lịch sử cuộc gọi chi tiết và ghi âm để chủ động đánh giá chất lượng công việc theo từng nhân viên.

Đồng thời, người quản lý có thể giới hạn quyền truy cập dữ liệu của một thành viên cụ thể.


TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thống kê (Statistics) / Ghi âm (Recording) / Quản trị (Admin) / Trạng thái thành viên (Agent Status)

DỄ DÀNG TÍCH HỢP

Click-to-Call trên CRM, Helpdesk và cửa sổ hiển thị thông tin cho phép đội ngũ của bạn có thể truy cập dữ liệu bất cứ khi nào họ cần. Sử dụng nhiều ứng dụng, công cụ không còn là vấn đề nữa bởi vì từ nay bạn gần như chỉ cần làm việc trên một giao diện duy nhất.

Ngoài CRM, Helpdesk, Gcalls còn có thể tích hợp với các nền tảng gửi SMS, cho phép nhắn tin ngay từ giao diện Gcalls.


TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tích hợp (Integration) / Click-to-Call / Popup/ Đồng bộ (Synchronization)

<strong style="font-weight: normal; font-size: 33px; letter-spacing: normal;">DỄ DÀNG TÍCH HỢP</strong>

Gcalls – tích hợp sản phẩm dành riêng cho doanh nghiệp bạn.