เงื่อนไขการให้บริการ

บ้าน เงื่อนไขการให้บริการ

1. วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการ 

โดยคลิกที่ปุ่ม ยอมรับ (ยอมรับ) ในการลงทะเบียนสำหรับบริการใดๆ หรือการใช้บริการใดๆ ลูกค้ารับทราบว่าได้อ่าน ตกลง และจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

2. คำจำกัดความ

“บัญชี” หมายถึงบัญชีที่สร้างโดย Gcalls และเชื่อมโยงกับลูกค้าและบริการที่มอบให้กับลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้

“ข้อมูลบัญชี” หมายถึง ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี บันทึกการใช้บริการ; ข้อมูลการกำหนดค่า และประวัติการโทรของลูกค้าที่สร้างโดย Gcalls

“ผู้ดูแลระบบ” (ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ) หมายถึง บุคคลในองค์กรของลูกค้าที่ระบบ Gcalls รับรู้ว่ามีสิทธิ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการบัญชีของลูกค้า ลูกค้าและสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานเฉพาะได้ .

“หน้าการจัดการ” หมายถึงพอร์ทัลออนไลน์ที่ผู้ดูแลระบบควบคุมการตั้งค่า สามารถเลือกแผนบริการ และตรวจสอบการใช้งานของบัญชีได้

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับใด ๆ ที่เปิดเผยระหว่างและระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงโดยฝ่ายหนึ่ง (ฝ่ายเปิดเผย) ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (ฝ่ายรับ)

“ลูกค้า” หมายถึง ในกรณีที่บุคคลยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของตนเอง หรือในกรณีที่บุคคลยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นที่ยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของ บุคคลทั่วไป ตลอดจนบริษัทในเครือของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นที่เข้าร่วมการซื้อ

“ข้อมูลลูกค้า” หมายถึงเนื้อหาของการโทร ข้อความ เสียง การบันทึก ข้อมูลการกำหนดค่า หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ส่งหรือจัดเก็บผ่านบริการ

“วันที่มีผลใช้บังคับ” หมายถึงวันที่ลูกค้าลงทะเบียนบริการใดๆ เป็นครั้งแรก

“ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมคงที่ ค่าธรรมเนียมการใช้งาน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (ก) ผลงานตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์ของผู้แต่ง; (b) การประดิษฐ์และการค้นพบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการทางธุรกิจ ส่วนประกอบของเรื่อง วิธีการและกระบวนการ และการใช้ใหม่สำหรับรายการก่อนหน้า; (c) คำ ชื่อ สัญลักษณ์ อุปกรณ์ การออกแบบ และการกำหนดและการรวมอื่นๆ ของรายการก่อนหน้านี้ ใช้เพื่อระบุหรือแยกแยะธุรกิจ สินค้า กลุ่ม ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเพื่อระบุรูปแบบการรับรอง (d) ข้อมูลที่โดยทั่วไปไม่เป็นที่รู้จักหรือระบุได้ง่ายด้วยวิธีการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ และ (จ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน เฟิร์มแวร์และรหัสอื่นๆ รวมถึงซอร์สโค้ด โค้ดอ็อบเจ็กต์ อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน ไฟล์ข้อมูล ฐานข้อมูล โปรโตคอล ข้อมูลจำเพาะ และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

“แผนบริการ” หมายถึงการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่เสนอให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่แสดงบนเว็บไซต์และที่ลูกค้าสามารถเลือกผ่านการซื้อได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การทดลองใช้ฟรีจะถือเป็น Service Pack

“การซื้อ” หมายถึงคำสั่งซื้อสำหรับบริการ Gcalls บางอย่างที่ส่งผ่านหน้าการจัดการ Gcalls หรือเว็บไซต์

“แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ” หมายถึงเอกสารที่อาจป้อนระหว่างลูกค้าและ Gcalls เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมบางอย่าง แพ็คเกจที่เลือก ระยะเวลาของแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ และข้อกำหนดสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และดำเนินการโดยลูกค้า

“บริการ” หมายถึงบริการใดๆ ที่มอบให้กับลูกค้า Gcalls รวมถึงซอฟต์แวร์ Gcalls ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบริการ แผนบริการ และคุณสมบัติต่างๆ

“ผู้ใช้” หมายถึงพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลใดๆ ที่ใช้บริการผ่านบัญชีลูกค้า โดยไม่มีสิทธิ์ในการดูแลระบบเฉพาะใดๆ

“ไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ Gcalls.co

3. คำอธิบายของ Gcalls . บริการ

Gcalls มอบโซลูชันซอฟต์แวร์ PBX บนคลาวด์สำหรับธุรกิจและผสานรวมกับรายการแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คำอธิบายที่ไม่สมบูรณ์ของระบบโทรศัพท์ Gcalls มีอยู่ในเว็บไซต์ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริการนี้ไม่รองรับการโทรฉุกเฉินใด ๆ ไปยังโรงพยาบาลประเภทใด ๆ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยรักษาพยาบาลหรือบริการฉุกเฉินประเภทใด ๆ (รวมเรียกว่าบริการฉุกเฉินหรือ) พิเศษ ค่าบริการหรือบริการพิเศษใด ๆ ชนิดควรดำเนินการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า: (i) Gcalls ไม่จำเป็นต้องให้การเข้าถึงบริการฉุกเฉินใดๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้; และ (ii) เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบทราบว่าไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือโทรหาบริการฉุกเฉินโดยใช้บริการได้

4. คุณภาพ การบำรุงรักษา และการเข้าถึง

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป. บริการได้รับการออกแบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีการหยุดชะงักน้อยที่สุดนอกระยะเวลาการบำรุงรักษาที่วางแผนไว้ Gcalls อาจแก้ไข อัพเกรด และ/หรือเปลี่ยนคุณสมบัติของบริการเป็นครั้งคราวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งหรือโพสต์ไปยังเว็บไซต์ โดยต้องไม่ลดการทำงานหรือคุณสมบัติหลักอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือการรักษาความลับของบริการระหว่าง ข้อกำหนด (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลูกค้า ยกเว้นว่าไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของลูกค้า จำเป็นในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนตามกฎหมายที่บังคับใช้

4.2 ข้อกำหนดอุปกรณ์. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการทำงานมาตรฐานของบริการขึ้นอยู่กับการรักษาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอของลูกค้า ความสามารถในการให้พลังงานที่เพียงพอ และการใช้การกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ถูกต้อง ลูกค้ารับทราบและตกลงด้วยว่าปัจจัยบางประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Gcalls อาจส่งผลต่อคุณภาพการสื่อสารและการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: เครือข่าย เครือข่ายภายในของลูกค้า สายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เครือข่ายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของลูกค้า และ/หรือฮาร์ดแวร์อินทราเน็ต Gcalls จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือความล่าช้าที่เกิดจากข้อผิดพลาดในสิ่งเหล่านี้หรือรายการอื่นใดที่ Gcalls ไม่มีการควบคุม

4.3 การเข้าถึง ลูกค้า ผู้ใช้ และ/หรือผู้ดูแลระบบ (หรือ Gcalls ตามคำขอของลูกค้า) จะต้องเลือกอีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน (รวมเรียกว่า รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ) สำหรับผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบแต่ละราย ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันรายละเอียดการเข้าสู่ระบบกับบุคคลที่สาม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ การลงทะเบียนบัญชี ข้อมูลเจ้าของบัญชี ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลลูกค้า ฯลฯ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ป้อนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และทั้งหมดที่ส่งผ่านบัญชีจากลูกค้าจะถือว่าส่งโดยลูกค้า Gcalls จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของคุณในการรักษาความลับและความปลอดภัยของรายละเอียดการเข้าสู่ระบบใด ๆ ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้ Gcalls ทราบทันทีในกรณีที่เกิดการสูญหาย ถูกขโมย หรือเปิดเผยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบใดๆ หรือทั้งหมด หากลูกค้าเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยของการเข้าสู่ระบบรายละเอียดการเข้าสู่ระบบใดๆ หรือทั้งหมดถูกบุกรุกในทางใดทางหนึ่งหรือในกรณีที่ลูกค้าทราบเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ของการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจริง ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรายงาน ค่าใช้จ่ายในการแจ้งให้ทราบ การกู้คืนและการแก้ไขความปลอดภัยของข้อมูลระบบ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้และบทลงโทษ ค่าธรรมเนียมทางแพ่ง และค่าทนายความที่เหมาะสม เป็นผลมาจากความล้มเหลวของลูกค้าในการปกป้องข้อมูลการเข้าสู่ระบบของลูกค้าและข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ข้อจำกัด. ลูกค้าจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ของตนให้อนุญาตช่วง ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ โอน แจกจ่ายหรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการแก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้ใช้ ลูกค้าจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ฟังก์ชันบันทึกการโทร ในกรณีที่บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ถูกจัดเตรียมให้กับลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ในระหว่างการโทร

5.2 ข้อมูลลูกค้า. ลูกค้าให้สิทธิ์แก่ Gcalls และบริษัทในเครืออย่างจำกัดและไม่ผูกขาดในการคัดลอก ส่ง แจกจ่าย และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในขอบเขตที่จำเป็นหรือเป็นที่ต้องการสำหรับ Gcalls เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและปรับปรุงบริการ Gcalls จะเปิดเผยหรือให้ข้อมูลลูกค้าแก่ฝ่ายที่จำเป็นต้องเข้าถึง Gcalls เพื่อให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น ลูกค้าให้สิทธิ์ Gcalls ในการใช้และคัดลอกชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายการค้าของลูกค้าเพื่อระบุลูกค้าว่าเป็นลูกค้า Gcalls บนเว็บไซต์และเอกสารทางการตลาดอื่นๆ

5.3 คำติชม. Gcalls อาจร้องขอหรือรวบรวม และ/หรือลูกค้าอาจให้ เขียนข้อเสนอแนะ คำติชม หรือความคิดเห็นเป็นครั้งคราวโดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของลูกค้าและ/หรือการใช้บริการของผู้ใช้ (โดยรวม) เป็นการตอบกลับ) ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าผลตอบรับดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของ Gcalls และบริษัทในเครือ Gcalls และบริษัทในเครือจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ทราบในปัจจุบันหรือในอนาคตสำหรับผลตอบรับทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และจะมีสิทธิ์ใช้ผลตอบรับเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรืออย่างอื่น โดยไม่มีค่าตอบแทน แก่ฝ่ายที่ให้ผลตอบรับ

6. ราคา & ใบแจ้งหนี้ 

6.1 ทดลองใช้ฟรี. ทดลองใช้ฟรีออนไลน์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในการทดลองใช้ฟรีโดยการเลือกแผน

6.2 การชำระเงิน โดยการให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ถูกต้องและ/หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร (วิธีการชำระเงินโดยตรง) ลูกค้าแสดงถึง: (i) อนุญาตให้ Gcalls และ/หรือบริษัทอื่นหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการชำระเงินของ Gcalls เรียกเก็บค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน: (x) รายเดือนสำหรับค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมการใช้งาน; ตามความถี่ในการชำระเงินที่ลูกค้าเลือกและระบุในแบบฟอร์มการสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมี สำหรับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และ (z) สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นใดและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงการชำระเงินแบบเป็นงวดที่เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี (ii) ตกลงที่จะปรับปรุงวิธีการชำระเงินดังกล่าวเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น และ (iii) รับทราบและตกลงว่า Gcalls จะไม่รับผิดชอบต่อบัตรเครดิต/เดบิตที่หมดอายุ เงินทุนไม่เพียงพอ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าอันเป็นผลมาจากความพยายามดังกล่าว และ/หรือระงับภายใต้วิธีการชำระเงินนั้น

6.3 ภาษี. ค่าบริการซอฟต์แวร์ไม่ต้องเสียภาษี 

7. ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

7.1 ความเป็นส่วนตัว Gcalls ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างมาก และจะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่มีให้ที่ https://gcalls.co/chinh-sach-bao-mat/.

7.2 ความปลอดภัยของข้อมูล. Gcalls พยายามใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการปฏิบัติงานที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าและข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าจากการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าตกลงที่จะปกป้องอุปกรณ์ทั้งหมดที่อนุญาตให้เข้าถึงบริการด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม Gcalls อาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์และแพตช์เป็นครั้งคราว และลูกค้าตกลงที่จะติดตั้งและปรับใช้เวอร์ชันที่อัปเดต แพตช์ และ/หรืออัปเกรดดังกล่าวโดยทันที Gcalls จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการไม่มีการใช้งานของบริการซึ่งเป็นผลมาจากความล้มเหลวของลูกค้าในการดำเนินการอัปเดต แพตช์ และ/หรืออัปเกรดในทันที

8. การเลิกจ้าง

8.1 เงื่อนไข ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่มีผลและจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของแบบฟอร์มคำสั่งซื้อขั้นสุดท้ายหรือเว้นแต่จะสิ้นสุดลงเป็นอย่างอื่น ระยะเวลาเริ่มต้นของแพ็คเกจจะเริ่มในวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลแจ้งการเปิดใช้งานระบบจาก Gcalls หลังจากนั้น แพ็คเกจบริการจะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาเพิ่มเติมของระยะเวลาเดียวกัน เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งการไม่ต่ออายุหรือขยายระยะเวลาอื่นๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาปัจจุบัน ระยะเวลาของแบบฟอร์มคำสั่งซื้อจะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาเพิ่มเติมในระยะเวลาเดียวกันเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งการไม่ต่ออายุให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนหมดอายุ ระยะเวลาปัจจุบันของแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ

8.2 การยกเลิก. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงนี้และบริการใดๆ ที่ซื้อภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหากคู่สัญญาอีกฝ่าย: (i) ละเมิดข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วันที่ได้รับแจ้ง; (ii) เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งล้มละลายหรือล้มละลาย; (iii) ตามคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลังจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้ Gcalls อาจยุติข้อตกลงนี้และหรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อใด ๆ ได้ตลอดเวลาและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ในกรณีที่การบอกเลิกดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดภาระหน้าที่ของลูกค้า Gcalls จะคืนเงินให้กับลูกค้าในส่วนที่ไม่ได้ใช้ของค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับระยะเวลาที่เหลือของแบบฟอร์มคำสั่งซื้อนับจากวันที่สิ้นสุด

8.3 ผลของการยกเลิก. เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง ลูกค้าต้องชำระเงิน Gcalls ทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกินสามสิบ (30) วัน สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระ เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงหรือหมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าจะต้องยุติสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้บริการทันที

9. การร้องเรียนและการร้องเรียน

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา โปรดติดต่อเราที่อีเมล support@gcalls.co 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 12/17/2019.

thThai