<p style="font-weight: 2; font-size: 50px">Gcalls  tích hợp<strong style="font-weight: 50px"> Zapier</strong</p>


Gcalls tích hợp Zapier

Gcalls tích hợp Zapier tạo ra những luồng làm việc tự động ngay sau khi bạn nhận gọi ra, gọi đến và đồng bộ hoá dữ liệu giữa hai hệ thống.


Đăng ký tư vấn Về Gcalls

Zapier là một ứng dụng trực tuyến về thiết lập các luồng đi tự động dành cho nhân viên. Bạn có thể kết nối các hệ thống thường dùng với nhau như email, CRM,…. và tạo ra một luồng làm việc tự động sau một tác vụ cho hệ thống của mình. Giúp việc trở nên chuyên nghiệp hơn.Zapier website

Kết nối với hơn 750+ ứng dụng khác

Khác với những tích hợp trước đây, Zapier là một app ứng dụng kết nối với hơn 750 app tạo ra những luồng công việc tự động theo ý định cá nhân. Với tích hợp Gcalls – Zapier, người dùng sẽ:

Sắp xếp thứ tự công việc hợp lý

Tăng nâng suất làm việc của cá nhân và nhóm

Tiết kiệm thời gian trong công việc

Đồng bộ hoá dữ liệu giữ nhiều ứng dụng làm việc với nhau như Email, CRM, helpdesk, Data report, Call center

<h2>Kết nối với hơn 750+ ứng dụng khác</h2>

Gcalls – Zapier: Muốn tốt hơn, đi cùng nhau


Bạn có thể kết nối tổng đài Gcalls của mình với nhiều ứng dụng khác như Active Campaign, Mailchimp, Dropbox, CloudConvert, Paypal,… để tự động hoá các hoạt động trong luồng làm việc của công ty.

Gửi email sau cuộc gọi

Ngay sau khi bạn kết thúc cuộc gọi đến khách hàng, tích hợp Gcalls – Zapier sẽ giúp bạn gửi ngay một email đến khách hàng.

Gửi SMS sau cuộc gọi

Tương tự với gửi email, bạn có thể thiết lập gửi liền một SMS ngay sau khi cuộc gọi kết thúc với tích hợp Gcalls-Zapier này.

Thêm Call log vào Google Sheet

Tạo call log của mỗi nhân viên vào Google Sheet sau mỗi cuộc gọi đến và đi ở tổng đài Gcalls

Thông báo đến nhóm hoạt động

Một thông báo đến nhóm của bạn về cuộc gọi mà bạn vừa gọi, giúp cho nhóm có thể nắm được thông tin nếu khách phải chuyển qua nhiều bộ phận.

Thêm thông tin khách hàng từ cuộc gọi vào Mailchimp

Sau khi thực hiện, hoàn thành cuộc gọi, bạn có thể thêm thông tin khách vào danh sách email công ty bạn như Mailchimp chẳng hạn

Tạo luồng tự động khác

Ngoài các luồng tự động bên trên, với tích hợp Gcalls-Zapier, bạn sẽ dễ dàng tạo thêm nhiều như cầu khác nhau nữa để phù hợp với doanh nghiệp minh. Liên hệ…

Gcalls – tích hợp với công cụ CRM, POS, Helpdesk hay SMS brandname doanh nghiệp bạn đang sử dụng