Gcalls - 企业客户服务呼叫中心解决方案

通话更智能 - 成长更快

客户对话 Nem 餐厅 – 家庭餐厅系统

成功的故事

在被记住和欣赏时给食客带来舒适和熟悉的感觉

(更新:2019 年 10 月)

场地

餐厅

使用来自的 Gcall

02/2019

地点

城市。胡志明和河内

解决方案

Gcalls Plus 网络电话

“Gcalls 帮助 Quan Nem 餐厅系统在客户致电我们的餐厅时为他们带来惊喜。每次客户致电预订餐桌或食物时,我们的客服人员都会立即向客人打招呼,并与客人讨论他们的独特偏好或要求。通话录音使我们能够更好地培训我们的座席,并帮助我们找到机会在他们下次打电话时改善客户体验。”
先生。南阮
餐厅系统所有者

场地

Quan Nem 是一家以质量胜于数量为座右铭的家庭餐厅系统。主菜是来自海防海岸的蟹春卷,深受食客喜爱。这里是家人、伙伴或朋友团聚的好地方,充分享受这道菜的独特风味。

目标

Quan Nem 想把海防菜式的蟹肉春卷介绍给更多的人。在这里,春卷不是先炸,而是在顾客点了之后才炸,这样春卷就热而脆,肥而不腻,佐以粉丝、糖醋酱、生菜和丁香。 Quan Nem 总是努力让每一位客人在享用完这道特色菜后,感到真正的满足。

成就

来泉内吃著名的春卷,食客们仿佛遇到了36条老街的一点美味和优雅,这些已经被提升为文化的美食。因此,Quan Nem 成为了许多人聚会、聚会、交流的场所。目前,Quan Nem 在河内和胡志明两个大城市的中心设有 3 家分店。

业务挑战

常客来电时如何识别 

任何人,当从人们记得他们的名字和喜好的地方购买时,都会感到满足,因为他们被关心和欣赏。在餐饮业尤其如此,记住顾客信息并不容易。 

Nem shop永远记得,每一个来店的顾客都是来访的朋友,每一个来电下单的顾客都是远道而来的朋友,想品尝他一直为你做的春卷。但是,使用桌面电话时,团队几乎无法识别来电的老客户,因此他们不得不再次询问信息。这在一定程度上阻碍了 Quan Nem 以其设定的高标准提供完美的客户服务。 

将客户信息存储在账簿中也比较耗时且不方便。当新客户数量增加时,查找客户信息变得困难且耗时。所以 Quan Nem 想要找到一个更聪明的解决方案。 

“Gcalls 的另一个优势是,在过去,如果您使用传统的固定电话,您必须拉线并固定位置。使用 Gcalls,您只需要一台电脑和互联网即可操作所有分支机构的总机。 Quan Nem 让多名员工在客户服务中使用相同的电话号码值班,这是非常好的和方便的。”
先生。部门
负责客户体验

解决方案

给食客带来温暖和熟悉的感觉

Từ lúc sử dụng Gcalls, nhân viên có thể nhận cuộc gọi và tư vấn hay chào khách thân thiết một cách nhanh chóng, gây bất ngờ và tạo ấn tượng tốt với khách. Tăng tỷ lệ khách hàng thân thiết lên 50%.

Mọi thông tin khách hàng đều được lưu trữ trên Gcalls Plus Webphone, nhân viên dễ dàng tìm kiếm thông tin của khách hàng, ngoài ra với tính năng ghi âm và gắn tag, đã giúp quản lý xử lý sớm các trường hợp khách phàn nàn, mang lại trải nghiệm tốt của khách hàng với Quán Nem lên 70 – 80%.

Tình hình tổng đài còn được báo cáo thống kê theo tháng, giúp cải thiện việc đánh giá chất lượng cuộc gọi. Chưa dừng ở đó, tính năng thông báo cuộc gọi nhỡ đã được gọi điện lại chưa, giúp Quán Nem không bỏ sót bất kỳ khách hàng nào gọi đến. 

“我发现 Gcalls 的客户服务非常好。当出现问题时,有人会立即帮助您。如果有人感兴趣,我准备向他们介绍 Gcalls 解决方案。”
先生。好的
胡志明餐厅经理

联系人和互动历史

团队和客户之间的所有交互都会被记录下来,并且可以随时访问以供查看。当客户来电时,会显示姓名和其他信息,以便工作人员可以自信地与客户交谈。

记录

可以随时回放通话录音,以查看重要信息以及评估团队客户服务的质量。

联系 Gcalls 寻求建议

zh_CNChinese