HubSpot 围绕核心 CRM 系统提供营销、销售和服务软件的完整组合,其中 CRM 完全免费,帮助企业吸引、产生潜在客户并转化为真正的客户。

01

通过接口调用优化 HUBSPOT

随着组合 Gcalls – HubSpot,您的团队可以在单个界面上工作。当您需要呼叫客户时,工作人员只需点击电话号码,即可立即接通呼叫,无需切换到其他设备或界面。当有来电时,无论您是否在电脑上的任何界面工作,呼叫框都会显示通知。最重要的是,只需几个简单的步骤, 中心点 你的马上就会“产生共鸣” 调用.

02

一键发送品牌短信

您不仅可以接听来自 HubSpot 的电话,还可以一键发送带有现成模板的品牌消息。

03

有一切重要的聊天

当客户致电时,会立即弹出一个包含基本客户信息的窗口,以便您为通话做好最好的准备。您的团队可以立即访问客户洞察页面 中心点 一键查看客户交互历史并更好地支持他们。

Gcalls 还提供了在 HubSpot 上自动或单击创建工单的选项,帮助您记录客户的所有重要支持内容。

04

通过同步和自动化提高性能

当有电话时,自动化可以让您的团队轻松添加联系人、在两个平台之间更新和同步客户信息等等。从那里开始,员工的工作效率提高了 25-30%,限制了不必要的错误,使团队能够专注于最重要的事情:客户。

05

有一切重要的聊天

当客户致电时,会立即弹出一个包含基本客户信息的窗口,以便您为通话做好最好的准备。您的团队可以立即访问客户洞察页面 中心点 一键查看客户交互历史并更好地支持他们。

Gcalls 还提供了在 HubSpot 上自动或单击创建工单的选项,帮助您记录客户的所有重要支持内容。

联系 Gcalls 寻求建议

zh_CNChinese
[MINIGAME - HAPPY GCALLS DAY]
CHỌN SỐ MAY MẮN - RINH NGAY LỘC VÀNG Hãy cùng Gcalls tham gia để nhận được các phần quà:
  • 1 Voucher miễn phí 1 năm
  • 3 Voucher giảm giá 50%
  • 10 Voucher giảm giá 20 %
  • 50 Voucher giảm giá 10 %
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY