Gcalls 集成 Sapo Pos

Gcalls在Sapo销售管理软件上集成了通话功能,帮助团队在有电话时立即识别客户

Gcalls 集成 Sapo Pos

Sapo 是一个全渠道销售和管理平台,通过 Sapo POS 销售管理软件,一个设计解决方案,为商店和零售企业提供从线上到线下的整体销售和管理平台。销售网站设计 - Sapo Web,粉丝管理软件 - Sapo社交和 Sapo 全渠道通过上述 4 个解决方案连接。

01

通过接口调用优化 SAPO

对于 Gcalls - Sapo 组合,您的团队可以在单个界面上工作。当您需要给客户打电话时,工作人员只需在任意页面(客户、订单、发货、详情页...)点击电话号码,电话立即接通,没有任何问题。无需切换到另一个设备或接口。并且当有来电时,无论您在电脑上的哪个界面工作,呼叫框都会显示通知。最重要的是,只需几个简单的步骤,您的销售管理软件就可以与 Gcalls “产生共鸣”。

02

来自 SAPO 的点击短信

除了每个电话号码旁边的 Click-to-Call 功能,您还可以通过 Gcalls 与其他电话号码的集成,通过 Click-to-SMS 发送带有自己品牌的客户关怀 SMS 短信合作伙伴。而且您可以随时发短信,即使在聊天时,只需点击电话号码旁边的短信图标或 Gcalls 的信息显示窗口。

03

快速了解客户,让女性充满信心

一旦有客户来电,立即弹出重要客户信息窗口,让您为对话做好充分准备,包括:成功的总订单、客户与您在一起的时间、与我在一起的总交易额、最后的备注。 .. 同时,只要有来电,一键自动打开或轻松访问客户的最后一个订单页面。因此,关于客户的所有信息都在手边,团队不需要在聊天之前询问客户他们应该知道的信息。没有什么比始终关心和尊重客户的服务更让客户满意的了。

04

易于管理

Sapo 界面上发生的所有呼叫信息都记录在 Gcalls 的应用程序中,包括历史记录和录音,以直观的方式以图形和表格的形式呈现。经理可以使用过滤功能过滤统计信息用于不同的评估目的:员工、时间、呼叫状态、持续时间、客户...

联系 Gcalls 寻求建议

zh_CNChinese
[MINIGAME - HAPPY GCALLS DAY]
CHỌN SỐ MAY MẮN - RINH NGAY LỘC VÀNG Hãy cùng Gcalls tham gia để nhận được các phần quà:
  • 1 Voucher miễn phí 1 năm
  • 3 Voucher giảm giá 50%
  • 10 Voucher giảm giá 20 %
  • 50 Voucher giảm giá 10 %
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY