立即联系以获取建议,请致电:(+84) 8985 870 99

电子邮件:sales@gcalls.co

Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 8:30 – 17:00

短信营销软件和你需要知道的

SMS营销软件被称为帮助企业优化管理工作的工具。然而,真正了解这个短信营销软件的用途的企业并不多;或者短信营销服务对企业来说真的有必要吗?那么可以为您提供建议的短信营销服务商在哪里呢?具体来说,这个工具有什么特别之处?今天就一起来了解一下吧!

短信营销软件 什么?

SMS 营销是一种发送消息的形式,公司经常将其用于以下目的:

 • 向客户宣传产品或服务(提供具体信息;安排提醒或感谢客户)
 • 更新送货信息
 • 新服务或产品的公告(指定地址、热线或包括品牌名称)
 • 用于向客户发送消息和促销优惠券。
 • 在线运营支持。
 • 激活相关保修。
 • 过滤数据以获取潜在客户列表。
dịch vụ SMS marketing
谈到短信营销工具,任何企业都会立即提到“访问和营销客户”这个词组。

使用对象 短信营销软件

从事电子商务的企业

短信是电子商务商店不可或缺的工具。该工具将帮助企业发送广告活动;或继续确认订单已下达并交付给客户,...

大型业务单位

内部沟通非常重要。但是,与大型企业或公司中的大多数员工沟通也很困难。对于极其紧急的信息;电子邮件被判断为太慢。因此,在公司内部沟通中使用短信是确保所有员工都能尽快收到信息的最佳方式。

phần mềm SMS marketing
尤其是在正确的时间

服务业务

指某东西的用途 短信营销软件 将帮助企业确保您的客户不会错过任何一条消息。这可以通过短信营销向客户发送提醒来完成。这将能够帮助当前的服务企业节省最大的时间和金钱。

看更多: 在 Shopee 上投放广告

非营利筹款组织

有许多非营利组织通过使用做得很好 短信营销软件。 这些单位或组织只需通过短信营销软件发送一条短信,就可以完全宣布和呼吁捐款。

phần mềm gửi tin nhắn SMS marketing
目标是让每个人都能准确、快速、尽快地识别信息

旅游商业模式企业

对于旅游公司来说,短信营销比以往任何时候都更加必要。原因是客户需要实时了解所有必要的信息。当然,它们还包括飞行时间更新;取消期限;换港时间;天气警告等等。

nhà cung cấp dịch vụ SMS marketing
借助短信工具,企业可以以最快的方式将信息完整地传递给客户

企业为什么要使用短信营销软件?

 • 这是一个直接和即时的沟通渠道。
 • 我们可以完全集成并使用它来支持其他渠道。
 • 可以帮助企业更多地了解他们的客户。
 • 代码可用于缩短响应;随之而来的是建立一个完整的数据库。
 • 有助于增加客户的同意
 • 允许企业跟踪和 提高企业投资.
Quản lý doanh nghiệp hiệu quả
在充分了解此工具带来的好处后,任何公司都不能忽视此短信营销服务。

GCALLS – 为您的业务提供最佳解决方案

GCALLS 是一个专门为注重效率并专注于改善客户体验的企业提供客户服务和销售呼叫中心解决方案的部门。

有能力和经验的深思熟虑的投资; GCALLS 始终为您的业务现实提供最佳解决方案。

可以讲, GCALLS 是企业电话系统数字化的软件解决方案;能够集成许多不同的软件,包括短信营销软件。团队提供的解决方案可以帮助企业集中管理来自客户的数据。届时,企业将能够轻松评估销售团队和客户服务团队。从那里开始,它可以帮助增加收入并提高服务在客户心中的排名。

今天就尽快联系我们进行咨询!

Bạn muốn xây dựng tổng đài CSKH và bán hàng chuyên nghiệp Gcalls?

Gcalls là giải pháp tổng đài chăm sóc khách hàng, telesales chuyên nghiệp. Với giao diện thân thiện, tích hợp nhanh chóng với các CRM, Helpdesk, SMS Brandname, Data Report,…. hệ sinh thái tổng đài mà Gcalls mang đến sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng chăm sóc tốt những khách hàng thân thiết, không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào, xử lý phàn nàn của khách hàng hiệu quả, quản lý tốt mọi cuộc gọi, tiết kiệm nhiều chi phí trong xây dựng tổng đài. Và từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bạn trong thị trường mà khách hàng ngày càng khó tính và đòi hỏi những trải nghiệm được cá nhân hoá như ngày nay.

Bạn muốn xây dựng tổng đài CSKH và bán hàng chuyên nghiệp Gcalls?

(+84) 8985 870 99 (越南)

(+1) 2014739588(美国)

(+61) 485827088(澳大利亚)

Gcalls 股份公司 - 客户服务和销售呼叫中心解决方案

www.gcalls.co

 

Dịch vụ cho thuê giải pháp 虚拟PBX Chăm Sóc Khách Hàng & Bán Hàng
适用于优先考虑性能、关注客户体验和热爱数据的企业

- 越南办事处:守德市 Linh Trung Ward 6 区 VNU-HCM 内部路软件技术园 A 楼 i102 室

- 新加坡办事处:新加坡丁加奴街 1B 号 (058455)

- 电话号码:(+84) 8985 870 99

- 电子邮件咨询:sales@gcalls.co

- 电子邮件支持:support@gcalls.co

粉丝专页

zh_CNChinese