CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Lắng nghe khách hàng nói gì về trải nghiệm của họ khi đồng hành cùng Gcalls


Đăng ký tư vấn Về Gcalls

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">bTaskee</span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">Ứng dụng cung cấp các dịch vụ gia đình</span>

bTaskee
Ứng dụng cung cấp các dịch vụ gia đình


Ứng dụng Gcalls hỗ trợ bTaskee lưu lại thông tin danh bạ khách hàng, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho thao tác gọi điện và giúp các bạn CS nắm thông tin người gọi đến.

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">Việc Có</span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">Sàn cung cấp dịch vụ lao động thời vụ</span>

Việc Có
Sàn cung cấp dịch vụ lao động thời vụ


Giải pháp của Gcalls giúp Viec.co kết nối với các ứng viên và doanh nghiệp nhanh chóng dễ dàng hơn.

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">EBIV</span></span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">Nền tảng đánh giá tín nhiệm cá nhân và tổ chức</span>

EBIV
Nền tảng đánh giá tín nhiệm cá nhân và tổ chức


Hiệu suất tư vấn qua điện thoại của đội ngũ tăng 30% – 50% với giải pháp của Gcalls.

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">OFÉLIA</span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">Sản xuất và phân phối mỹ phẩm</span>

OFÉLIA
Sản xuất và phân phối mỹ phẩm


Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng và hiệu suất xử lý đơn hàng.

<span style="font-size: 18px; color: #673AB7">KTDC Business Skills</span> <br> <span style="font-size: 13px; color: #747B83">Đào tạo tiếng Anh thương mại và kỹ năng mềm</span>

KTDC Business Skills
Đào tạo tiếng Anh thương mại và kỹ năng mềm


Nắm bắt thông tin khách hàng giúp KTDC Business Skills tư vấn chuyên nghiệp hơn.